ΕΣΠΑ 2014 2020

Υπηρεσίες

Δικηγορικού Γραφείου Ασημίνας Θ. Δεληγιάννη


Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Ίδρυση & διάλυση σωματείων, Μισθωτικές διαφορές, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Σύνταξη εξωδίκων, Έκδοση διαταγών πληρωμής


Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Υποβολή δηλώσεων, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου


Συμβόλαια

Συμβόλαια

Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας σε Υποθηκοφυλακεία, παραστάσεις σε συμβόλαια


Εταιρείες

Εταιρείες

Επιταγές, σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών, δικαστική διεκδίκηση οφειλών, έκδοση διαταγών πληρωμής κ.ά.


Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικές διαφορές, νομικές συμβουλές σε συνταξιοδοτικά θέματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων μισθωτών και συνταξιούχων του Ελληνικού Δημοσίου κ.ά.


Δίκαιο Αλλοδαπών

Δίκαιο Αλλοδαπών

Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους κ.ά.


Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Υποβολή μηνύσεων και υπομνημάτων, παραστάσεις στα Ποινικά Δικαστήρια κ.ά.


Μεταφράσεις εγγράφων

Μεταφράσεις εγγράφων

από και προς την Αγγλική Γλώσσα

 • Ίδρυση και διάλυση σωματείων, τροποποίηση των καταστατικών τους
 • Μισθωτικές διαφορές, αστικές και εμπορικές μισθώσεις, αγωγές καταβολής μισθωμάτων, διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου κ.ά.
 • Εμπράγματο Δίκαιο: χρησικτησία, αγωγές νομής και κυριότητας κ.ά.
 • Οικογενειακό Δίκαιο: συναινετικά και κατ’ αντιδικία διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια ανηλίκων, επικοινωνία γονέων και τέκνων, αναγνώριση και προσβολή πατρότητας κ.ά.
 • Κληρονομικό Δίκαιο: κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης σε κυρία, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς κ.ά.
 • Επίλυση διαφορών ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων
 • Εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής
 • Σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών κάθε τύπου
 • Σύνταξη εξωδίκων
 • Υποβολή δηλώσεων
 • Aιτήσεις Κτηματολογίου
 • Aγωγές Κτηματολογίου
 • Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας σε Υποθηκοφυλακεία
 • Παραστάσεις σε συμβόλαια
 • Επιταγές
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών
 • Δικαστική διεκδίκηση οφειλών
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής κ.ά.
 • Φορολογικές διαφορές
 • Νομικές συμβουλές σε συνταξιοδοτικά θέματα
 • Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων μισθωτών και συνταξιούχων του Ελληνικού Δημοσίου
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά Ο.Τ.Α., του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων αρχών
 • Αιτήσεις ακυρώσεως και προσφυγές κατά διοικητικών πράξεων κ.ά.

Χορήγηση και ανανέωση:

 • α) άδειας διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
 • β) άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους
 • γ) άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση κ.ά.
 • Αιτήσεις για χορήγηση ασύλου, κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Υποβολή μηνύσεων και υπομνημάτων
 • Παραστάσεις στα Ποινικά Δικαστήρια κ.ά.
Image

Η Δικηγόρος Ασημίνα Θ. Δεληγιάννη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου.
Με υπευθυνότητα και συνέπεια και έχοντας ως γνώμονα την εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη στοχεύει στην επίλυση των διαφορών με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ασημινα Δεληγιαννη Δικηγορος Αργος Αργολιδα

28ης Οκτωβρίου 3
ΤΚ 21232 Άργος
Τ. 2751025751, 6975780851
F. 2751025751

Αστικό Δίκαιο, Κτηματολόγιο, Συμβόλαια, Εταιρείες, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών, Ποινικό Δίκαιο, Μεταφράσεις εγγράφων (Αγγλική Γλώσσα)

ΑΣΗΜΙΝΑ Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τ. 2751025751
Κ. 6975780851

mdeligiannis4@gmail.com

28ης Οκτωβρίου 3, Άργος